ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն Գիտության կոմիտե

Մեկնարկել է «Քիմիական ֆիզիկայի արդի խնդիրները» V միջազգային գիտաժողովը

Մեկնարկել է «Ինժեներական լուծումները մեքենաշինության մեջ» գիտաժողովը

Տեղի ունեցավ քննարկումների հարթակի անդրանիկ հանդիպումը