ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Исследовательский университет - мечта, способная осуществиться
,,Голос Армении", 13.10.2017
Время ожидания истекает
,,Голос Армении", 18.09.2017
Անհրաժեշտ է գործել, սպասելու ժամանակը գրեթե սպառվել է
«Հայաստանի Հանրապետություն», 15.09.2017 թ.
Размышления на полпути
,,Голос Армении", 03.07.2017
Наука требует объективных критериев
,,Голос Армении'', 29.05.2017
Գիտության պետական կոմիտեի 2016 թվականի գործունեության վերաբերյալ ասուլիսի մեկնաբանությունները զանգվածային լրատվության միջոցներով
(ՀՀ կառավարության մամուլի կենտրոն, 17.01.2017 թ.)
Фактор развития и безопасности
,,Голос Армении'', 23.12.2016
Միջուկային հետազոտությունների միացյալ ինստիտուտի օրերը Հայաստանում
«Հանրային ծառայություն», 02.11.2016 թ.
Наука в условиях независимости
,,Голос Армении'', 05.10.2016
ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեն ներկայացնում է նոր «Հորիզոն»-ներ գիտության ոլորտում
«Էկոնոմիկա և իրավունք» շաբաթաթերթ, N 5, 2016 թ.
«Հորիզոն-2020»-ը՝ զարգացման հեռանկար
«Հայաստանի Հանրապետություն», 26.05.2016 թ.
Նոր հնարավորություններ հետազոտողների համար
«Հայաստանի Հանրապետություն», 25.02.2016 թ.
Мы очень дорожим нашим сотрудничеством с Беларусью
,,Звязда”, 23.02.2016
Աշխատանքը՝ ճիշտ ժամանակին
«Հայաստանի Հանրապետություն», 27.01.2016 թ.
В Армении развивается наука, но пока нет системы передачи технологий
,,Голос Армении", 22.01.2016
Գիտության զարգացում պետական մեխանիզմով
«Երևակ» հասարակական-քաղաքական ամսագիր, 21.01.2016 թ.
Кендл: итоги и перспективы
,,Голос Армении", 25.11.2015
Наука Армении: вчера и сегодня
www.kavkazoved.info, 02.11.2015
,,МНТЦ: между ученым и производством
,,Голос Армении’’, 26.08.2015
Политика единых критериев
,,Голос Армении", 17.08.2015