ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Մրցույթներ » Մրցույթների հավանական ժամանակացույց

Կրճատ անվանում Լրիվ անվանում Հայտարարման
ամիս
Ֆինանսավորման նախատեսված սկիզբ
Արցախի հետ համագործակցության ծրագիր-2023» մրցույթ փետրվար 2023 մայիս 2023
ԱՀ 2024 «Ասպիրանտների և երիտասարդ հայցորդների հետազոտություններին աջակցության ծրագիր – 2024» մրցույթ մայիս 2023 հունվար 2024
ԳԿՎ 2023/2 Գիտական կադրերի (PhD, PostDoc) վերապատրաստման մրցույթ - 2023 մայիս 2023 նոյեմբեր 2023
Գիտական կազմակերպությունների աշխատակիցների մասնագիտական վերապատրաստման ծրագրերի հայտերի ընտրության մրցույթ - 2023/2 մայիս 2023 նոյեմբեր 2023
ԻԴ 2023/2 «ՀՀ գիտական համայնքին արտերկրի գիտնականների ինտեգրմանն աջակցության ծրագիր - 2023/2» մրցույթ հունիս 2023 նոյեմբեր 2023
ԳԿ-ՀՀԲՀՀ 2024 ՀՀ ԿԳՄՍՆ ԳԿ և Հիմնարար հետազոտությունների բելառուսական հանրապետական հիմնադրամի գիտական հետազոտությունների համատեղ ծրագրերի աջակցության մրցույթ - 2024 հունիս 2023 հունվար 2024
ԵՆ 2024 Երկակի նշանակության ծրագրերի աջակցության գիտական թեմաների հայտերի ընտրության մրցույթ - 2024 օգոստոս 2023 հունվար 2024
ՄԴ 2024 Գիտական խմբերի մեկնարկի աջակցության ծրագիր – 2024 սեպտեմբեր 2023 մարտ 2024
ԼԱԴ 2024 Գիտական խմբերի կամ լաբորատորիաների (բաժինների) ամրապնդմանն աջակցության ծրագիր – 2024 սեպտեմբեր 2023 մարտ 2024
ՀՀ 2024 «Հասարակական գիտություններ» և «Հայագիտություն և հումանիտար գիտություններ» բնագավառների մասնագիտություններով գիտական թեմաների հայտերի ընտրության մրցույթ - 2024 սեպտեմբեր 2023 ապրիլ 2024
ԱՏ 2024 «Արհեստական բանականություն և տվյալագիտություն», «Քվանտային տեխնոլոգիաներ», «Ռոբոտատեխնիկա» մասնագիտություններով գիտական թեմաների հայտերի մրցույթ - 2024 սեպտեմբեր 2023 ապրիլ 2024
ԳԿ-ԲՀԳՏՊԿ 2024 ՀՀ ԿԳՄՍՆ ԳԿ և Բելառուսի Հանրապետության գիտության և տեխնոլոգիաների պետական կոմիտեի համատեղ մրցույթ - 2024 սեպտեմբեր 2023 փետրվար 2024
ԿԱ 2024 Կիրառական արդյունքի ձեռքբերմանն ուղղված գիտական նախագծերի հայտերի ընտրության մրցույթ - 2024 հոկտեմբեր 2023 մարտ 2024
ԿԳ 2024 Կին ղեկավարների առաջխաղացմանն ուղղված գիտական թեմաների hայտերի ընտրության մրցույթ - 2024 դեկտեմբեր 2023 հունիս 2024