ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Մեր մասին » Հաշվետվություններ
ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեի 2011 թվականի գործունեության ամփոփ հաշվետվություն
ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեի 2010 թվականի գործունեության տարեկան հաշվետվություն
ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեի 2009 թվականի գործունեության տարեկան հաշվետվություն
ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեի 2008 թվականի գործունեության տարեկան հաշվետվություն