ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Մեր մասին » Կոմիտեի անձնակազմ

Կոմիտեի նախագահի տեղակալ (հեռախոս՝ 21 01 40 +102)

Արթուր Մովսիսյան

Կոմիտեի գլխավոր քարտուղար (հեռախոս՝ 21 01 40 +120)

Լևոն Ֆարմանյան

.

Կառուցվածքային ստորաբաժանումներ

Վարչություններ

Գիտության քաղաքականության վարչություն (հեռախոս՝ 21 01 40 +117)

պետ՝ Կարեն Ղարիբյան (077 50-64-46)

Գիտության քաղաքականության և զարգացման ծրագրերի բաժին (հեռախոս՝ 21 01 40 +118)

պետ՝ Անի Վիրաբյան (091 57-75-05)

Գիտական մշակումների պատվերի ձևավորման և ինովացիոն ծրագրերի բաժին (հեռախոս՝ 21 01 40 +105)

պետ՝ Արևիկ Խնկոյան (099 20-20-99)

Գիտության բնագավառի տվյալների հավաքագրման և վերլուծության բաժին (հեռախոս՝ 21 01 40 +122)

պետ՝ Աիդա Խաչատրյան (091 00-87-20)

Գիտական գործունեության կազմակերպման վարչություն (հեռախոս՝ 21 01 40 +112)

պետ՝ Ռուզան Ասատրյան (096 18-15-15, 093 72-69-71)

Գիտական ծրագրերի իրականացմանն աջակցության բաժին (հեռախոս՝ 21 01 40 +113, +116)

պետ՝ Անուշ Հովհաննիսյան (043 49-63-64)

Գիտական փորձաքննության կազմակերպման բաժին (հեռախոս՝ 21 01 40 +108)

պետ` Հարություն Սարգսյան (094 54-24-72)

Միջազգային համագործակցության բաժին (հեռախոս՝ 21 01 40 +115)

պետ՝ Մարիանա Սարգսյան (091 00-93-20)

Բաժիններ

Ֆինանսատնտեսագիտական և հաշվապահական հաշվառման բաժին (հեռախոս՝ 21 01 40 +106, +123, +124)

պետ՝ Տիգրան Գալստյան (091 03-12-12)

Տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին (հեռախոս՝ 21 01 40 +109)

պետ` Շուշանիկ Աղաբեկյան (099 15-29-80)

Անձնակազմի կառավարման բաժին (հեռախոս՝ 21 01 40 +107)

պետ՝ Լուսինե Մարտիրոսյան

.

Քարտուղարություն (հեռախոս՝ 21 01 40 +114, +101)

պետ՝ Յուրի Պետրոսյան